[1]
Olga Nikolaevna Dolmatova, Vadim Vladimirovich Badera, Elena Anatolyevna Kuryachaya and Irina Vasilievna Tsyplenkova and Tatyana Viktorovna Nozhenko 2019. SPECIFIC FEATURES OF IDENTIFICATION AND CORRECTION OF ERRORS IN THE REGISTER MADE IN THE LAND SURVEYING. GEOMATE Journal. 17, 64 (Dec. 2019), 71–76.